THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ KHÓA THIỀN “ THIỀN & TUỔI TRẺ” (21 -> 23/06/2019)

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ KHÓA THIỀN “ THIỀN & TUỔI TRẺ” (21 -> 23/06/2019)

 

Trung tâm Thiền Phương Thảo xin thông báo đến với các em, các bạn Học sinh, Phật tử và thiền sinh khóa thiền “ THIỀN & TUỔI TRẺ” sẽ được diễn ra từ ngày 21/06 đến ngày 23/06/2019.

Đối tượng: Người muốn học và hành thiền

Độ tuổi:  12 – 22

Đăng ký tại: Văn phòng Tịnh xá Ngọc Phương  hoặc đăng ký qua số điện thoại 0818 63 73 75;

Liên hệ:  0913. 402.979