Thông báo

Chương trình sinh hoạt hè dành cho học sinh, sinh viên sẽ bắt đầu từ ngày 1/6/2018 đến ngày 21/8/2018.

Thời gian chương trình tổng quát như sau:

Khóa Thiền thở & Định hướng cuộc sống K1-2018: 6/6/2018-16/6/2018

Khóa Thiền thở & Định hướng cuộc sống K2-2018: 2/7/2018-12/7/2018

Khóa Thiền thở & Định hướng cuộc sống K3-2018: 6/8/2018-16/8/2018

Dã ngoại hoặc Educational Trip 2018: 14/8/2018-19/8/2018

Chương trình chi tiết với thời gian, địa điểm và nội dung sẽ cập nhật sau.