TỊNH XÁ NGỌC PHƯƠNG

·      Ngày 11/4 Âm lịch (Thứ Sáu, 25/5/2018)

- Trang nghiêm đạo tràng

- Thực hành Thiền (có hướng dẫn): 18h00 - 21h00

·      Ngày 12/4 Âm lịch (Thứ Bảy, 26/5/2018)

- 3h45: Thức chúng

- 4h00-4h30: Tụng kinh

Chương trình sinh hoạt hè dành cho học sinh, sinh viên sẽ bắt đầu từ ngày 1/6/2018 đến ngày 21/8/2018.

Thời gian chương trình tổng quát như sau:

Khóa Thiền thở & Định hướng cuộc sống K1-2018: 6/6/2018-16/6/2018

Khóa Thiền thở & Định hướng cuộc sống K2-2018: 2/7/2018-12/7/2018

Cùng nhau tu theo

Đã qua.

Ngồi yên biết thở

Đã qua.

Bình yên trong từng hơi thở

   Đã qua. 

Dừng lại là đã tới nơi

Đã qua.

Vượt qua sầu não

Diệt trừ khổ ưu

Thành tựu chánh trí

Việc cần làm đã làm thì không còn trở lui cuộc đời này nữa.

Đã qua.