Thông Báo

Khóa thiền Vipassana

Trung tâm Thiền Phương Thảo xin thông báo đến với đạo hữu, Phật tử và thiền sinh khóa thiền Vipassana 2 sẽ được diễn ra từ ngày 05/04 đến ngày 14/04/2019.

Đối tượng: Người muốn học và hành thiền

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ KHÓA THIỀN VIPASSANA 1 (08 -> 17/02/2019)

 

Trung tâm Thiền Phương Thảo xin thông báo đến với đạo hữu, Phật tử và thiền sinh khóa thiền Vipassana 1 từ ngày 08/02 đến ngày 17/02/2019.

Đối tượng: Người muốn học và hành thiền

Độ tuổi:  18 – 58

CHƯƠNG TRÌNH LỄ THÀNH ĐẠO PHẬT LỊCH 2563

TỊNH XÁ NGỌC PHƯƠNG

Ngày 6/12 Âm lịch (Thứ Sáu, 11/01/2019)

Thành tâm: Đức Phật và Lòng thành của người học đạo

K1-2019

 

 

THÔNG BÁO

KHÓA THIỀN VIPASSANA

Nhằm hỗ trợ những thiền sinh đã tham gia khoá thiền trong tháng 6,7,8 năm 2018 cũng như những năm về trước và cũng nhằm tạo môi trường tu tập cho quý Phật tử trong kỳ nghỉ lễ sắp đến, Tịnh xá Ngọc Phương tổ chức khoá thiền Vipassana 3 ngày.

POSTER THIEN T8 2018.jpg

THÔNG BÁO

KHÓA THIỀN VIPASSANA

Thời gian:  từ ngày 02/đến ngày 12/8 năm 2018

Đối tượng: Người muốn học và hành thiền

Độ tuổi:  18 – 58

POSTER THIEN T7 2018.jpg

THÔNG BÁO

KHÓA THIỀN THỞ - ĐỊNH HƯỚNG CUỘC SỐNG

Ana2018

 

THÔNG BÁO KHÓA THIỀN THỞ - ĐỊNH HƯỚNG CUỘC SỐNG

Thời gian:  từ ngày 06/06 đến ngày 16/06 năm 2018

Độ tuổi:  10 – 25

Đối tượng: học sinh sinh viên

TỊNH XÁ NGỌC PHƯƠNG

·      Ngày 11/4 Âm lịch (Thứ Sáu, 25/5/2018)

- Trang nghiêm đạo tràng

- Thực hành Thiền (có hướng dẫn): 18h00 - 21h00

·      Ngày 12/4 Âm lịch (Thứ Bảy, 26/5/2018)

- 3h45: Thức chúng

- 4h00-4h30: Tụng kinh

Chương trình sinh hoạt hè dành cho học sinh, sinh viên sẽ bắt đầu từ ngày 1/6/2018 đến ngày 21/8/2018.

Thời gian chương trình tổng quát như sau:

Khóa Thiền thở & Định hướng cuộc sống K1-2018: 6/6/2018-16/6/2018

Khóa Thiền thở & Định hướng cuộc sống K2-2018: 2/7/2018-12/7/2018