KHÓA THIỀN VIPASSANA 3 NGÀY

THÔNG BÁO

KHÓA THIỀN VIPASSANA

Nhằm hỗ trợ những thiền sinh đã tham gia khoá thiền trong tháng 6,7,8 năm 2018 cũng như những năm về trước và cũng nhằm tạo môi trường tu tập cho quý Phật tử trong kỳ nghỉ lễ sắp đến, Tịnh xá Ngọc Phương tổ chức khoá thiền Vipassana 3 ngày.

Đối tượng: Tất cả thiền sinh đã học và thực hành thiền Phật giáo

Thời gian: từ 6h ngày 31/08 đến 18h ngày 02/09 năm 2018

Ngày đăng ký: 21/08/2018 đến 28/08/2018;

Đăng ký tại: Tại tịnh xá Ngọc Phương hoặc nhắn tin gồm họ tên và năm sinh qua số điện thoại 0913. 402.979;

Kính gửi thông báo đến toàn thể thiền sinh biết để tiện cho việc sắp xếp tham gia!

BTC