CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN PL 2562

TỊNH XÁ NGỌC PHƯƠNG

·      Ngày 11/4 Âm lịch (Thứ Sáu, 25/5/2018)

- Trang nghiêm đạo tràng

- Thực hành Thiền (có hướng dẫn): 18h00 - 21h00

·      Ngày 12/4 Âm lịch (Thứ Bảy, 26/5/2018)

- 3h45: Thức chúng

- 4h00-4h30: Tụng kinh

- 4h30 đến 5h30: Ngồi thiền

- 6h00: Điểm tâm

- 7h00:      - Phật tử vân tập

                 - Ổn định hội chúng

- 8h00:      - Ngồi Thiền

                 - Cung đón chư Tăng ni và tiếp đón quý khách

- 9h00: Thuyết Pháp: Đức Phật và Lòng Từ Ái, TT. Minh Thành (Thiền đường Không Vách)

- 10h15: Dâng hương cúng dường Đức Phật mùa Phật đản (Thiền đường Bình Yên).

- 10h30: Tác bạch, đọc kinh Cúng dường Trai tăng. (Ngôi Nhà Trống)

- 11h00 đến 12h00: Thọ trai

- 12h30 đến 13h00: Nghỉ trưa

- 13h00 đến 14h30: Ngồi thiền

- 14h30 đến 17h: Hái hoa Sa La (Thiền đường Không Vách)

- 17h: Nùng hậu

- 18h đến 20h: Pháp đàm: TT. Minh Thành & Sư Giác Kiến chủ trì

- 20h đến 21h: Ngồi Thiền hồi hướng công đức

·      Ngày 15/4 Âm lịch (Thứ Ba, 29/5/2018)

- Dự Lễ Phật Đản tại Lễ đài chính - Chùa Sắc Tứ Khải Đoan

BHT TXNP kính thông báo.