Anapanasati

Thiền đường Bình yên

 

Hàm dưỡng năng lượng tâm linh là cách để duy trì sự bình yên cho thân tâm, để chế ngự tham ưu, nuôi dưỡng trí tuệ. Trong sự yên vui của đất trời của buổi đầu xuân, khí lành lan tỏa khắp chốn, việc ngồi lại quán sát tâm mình sẽ là cách tiếp thêm nguồn năng lượng mới cho cuộc đời mình. “Hành trình vạn dặm bắt đầu từ một bước chân”, bước chân đầu năm nay hãy là một bước chân của sự tỉnh thức, chánh niệm và bình an.

THÔNG BÁO KHÓA THIỀN ANAPANASATI

 

Thiền Anapanasati là phương pháp quan sát hơi thở vào và hơi thở ra một cách khách quan để thiết lập trạng thái quân bình và định tĩnh trong tâm.

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ KHÓA THIỀN ANAPANASATI (27.01 -> 02.02.2020)

 

Trung tâm Thiền Phương Thảo xin thông báo đến với đạo hữu, Phật tử và thiền sinh khóa thiền Anapanasati sẽ được diễn ra từ ngày 27/01 đến ngày 02.02.2020.

Đối tượng: tất cả những ai muốn học và thực hành thiền.

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ KHÓA THIỀN “ THIỀN & TUỔI TRẺ” (21 -> 23/0

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ KHÓA THIỀN “ THIỀN & KỸ NĂNG SỐNG”  (07 -> 16

POSTER THIEN T7 2018.jpg

THÔNG BÁO

KHÓA THIỀN THỞ - ĐỊNH HƯỚNG CUỘC SỐNG