Về lại Phương Thảo Am

Ngày về sau ba tháng, Phương Thảo Am vẫn yên tĩnh như xưa. Chúc cả nhà một ngày vui.

pta (0).jpg
pta (1).jpg
pta (2).jpg
pta (3).jpg