Duyên

Kính thông báo đến tất cả Phật tử!

PTA: Phần lớn thơ của nhà thơ Hồ Ngạc Ngữ ngôn từ đơn giản, gần gũi, quen thuộc, nhưng ý thơ thì sâu lắng đượm tình. Người đọc dễ trực nhận một cảm xúc chân lắm từ những vần thơ như vậy. Là thơ là văn được viết theo cảm xúc của một người bình thường, Muốn hái hoa sen dâng cúng Phật / Sợ đất trời trống một làn hương... Em đang bước từng bước chân thật chậm / Tâm yên bình trong mỗi bước chân không...