Bài Viết Gần Đây

pta1

Ý dẫn đầu các pháp,
Ý làm chủ, ý tạo;
Nếu với ý ô nhiễm,
Nói lên hay hành động,
Khổ não bước theo sau,
Như xe, chân vật kéo.

- Pháp Cú số 1

Thiền đường Bình yên

Thiền đường Bình Yên

pc20

Dầu nói ít kinh điển,
Nhưng hành pháp, tùy pháp,
Từ bỏ tham, sân, si,
Tĩnh giác, tâm giải thoát,
Không chấp thủ hai đời,
Dự phần Sa môn hạnh.

- Pháp Cú 20

Con đường sáng

 

ban

Đừng để cuộc tranh luận nhỏ làm tổn hại tình bạn - Dalai Lama

 

breath

Hơi thở là một đề mục, trong muôn ngàn đề mục thiền định, chớ chẳng phải một môn độc nhứt để đến thiền định.

k2

Bảo thủ Giới Luật, tức là bảo thủ đạo Phật một cách chắc chắn của hạng kém trí, mặc dầu chưa thành Phật chớ người ta cũng giải thoát trong sạch được - Chơn Lý số 38

T3, 19/03/2019 - 21:07
T5, 14/03/2019 - 14:10
T3, 25/12/2018 - 14:49
T4, 05/12/2018 - 07:24
T3, 21/08/2018 - 16:46