POSTER THIEN T8 2018.jpg

THÔNG BÁO

KHÓA THIỀN VIPASSANA

Thời gian:  từ ngày 02/đến ngày 12/8 năm 2018

Đối tượng: Người muốn học và hành thiền

Độ tuổi:  18 – 58

POSTER THIEN T7 2018.jpg

THÔNG BÁO

KHÓA THIỀN THỞ - ĐỊNH HƯỚNG CUỘC SỐNG

Khóa thiền thở & Định Hướng Cuộc Sống (06-16/6/2018) đã kết thúc tốt đẹp. Các thiền sinh trẻ tuổi là học sinh cấp 2 và cấp 3 đã học và thực hành thở theo phương pháp thiền định Anapanasati. Lớp thiền sinh lớn tuổi chúng tôi có 2 lần đến thăm lớp Thiền của các TS trẻ trong khóa học, chúng tôi vui mừng và ngạc nhiên trước những gì các Cháu, các Em đắc thủ được.

Ana2018

 

THÔNG BÁO KHÓA THIỀN THỞ - ĐỊNH HƯỚNG CUỘC SỐNG

Thời gian:  từ ngày 06/06 đến ngày 16/06 năm 2018

Độ tuổi:  10 – 25

Đối tượng: học sinh sinh viên

TỊNH XÁ NGỌC PHƯƠNG

·      Ngày 11/4 Âm lịch (Thứ Sáu, 25/5/2018)

- Trang nghiêm đạo tràng

- Thực hành Thiền (có hướng dẫn): 18h00 - 21h00

·      Ngày 12/4 Âm lịch (Thứ Bảy, 26/5/2018)

- 3h45: Thức chúng

- 4h00-4h30: Tụng kinh

Chương trình sinh hoạt hè dành cho học sinh, sinh viên sẽ bắt đầu từ ngày 1/6/2018 đến ngày 21/8/2018.

Thời gian chương trình tổng quát như sau:

Khóa Thiền thở & Định hướng cuộc sống K1-2018: 6/6/2018-16/6/2018

Khóa Thiền thở & Định hướng cuộc sống K2-2018: 2/7/2018-12/7/2018

Cùng nhau tu theo

Đã qua.

Ngồi yên biết thở

Đã qua.

Bình yên trong từng hơi thở

   Đã qua. 

Dừng lại là đã tới nơi

Đã qua.