Thông Báo

POSTER THIEN T8 2018.jpg

THÔNG BÁO

KHÓA THIỀN VIPASSANA

Thời gian:  từ ngày 02/đến ngày 12/8 năm 2018

Đối tượng: Người muốn học và hành thiền

Độ tuổi:  18 – 58

POSTER THIEN T7 2018.jpg

THÔNG BÁO

KHÓA THIỀN THỞ - ĐỊNH HƯỚNG CUỘC SỐNG

Ana2018

 

THÔNG BÁO KHÓA THIỀN THỞ - ĐỊNH HƯỚNG CUỘC SỐNG

Thời gian:  từ ngày 06/06 đến ngày 16/06 năm 2018

Độ tuổi:  10 – 25

Đối tượng: học sinh sinh viên

TỊNH XÁ NGỌC PHƯƠNG

·      Ngày 11/4 Âm lịch (Thứ Sáu, 25/5/2018)

- Trang nghiêm đạo tràng

- Thực hành Thiền (có hướng dẫn): 18h00 - 21h00

·      Ngày 12/4 Âm lịch (Thứ Bảy, 26/5/2018)

- 3h45: Thức chúng

- 4h00-4h30: Tụng kinh

Chương trình sinh hoạt hè dành cho học sinh, sinh viên sẽ bắt đầu từ ngày 1/6/2018 đến ngày 21/8/2018.

Thời gian chương trình tổng quát như sau:

Khóa Thiền thở & Định hướng cuộc sống K1-2018: 6/6/2018-16/6/2018

Khóa Thiền thở & Định hướng cuộc sống K2-2018: 2/7/2018-12/7/2018