25.10.16

Sống yên định sáng suốt

Trong Chơn lý NHẬP ĐỊNH, Tổ sư Minh Đăng Quang luôn khuyến tấn người học Phật cần trau dồi tâm định tĩnh. Có định tĩnh mới có trí huệ. Muốn có định tĩnh thì phải có giới luật kỷ cương. Sống có giới, có định, có huệ thì con người mới sống yên vui được. Chúng ta hãy đọc học một đoạn ngắn này: 
Có định mới không có phiền não, vô ích tai hại. Thế nên đời sống của ta phải cho có kỷ luật, giới nhiều là định nhiều, giới ít là định ít, không giới là không định. Tâm không định là sự nghĩ ngợi, quán xét không đặng sáng và chẳng năng dứt bỏ được điều càn. Không định không có thần thông quả linh, thì con người phải té sa vào nơi vật chất giả dối, nắm níu lấy ác tà loạn vọng, chôn nhốt giết hại tâm mình. Cho nên tâm định thì trí mới huệ. Huệ nhiều ít là do định. Định nhiều là huệ nhiều, định ít là huệ ít, không định là không huệ. Có huệ được học tỏ sáng, mới hết mê lầm. Không mê lầm là không vọng động theo cảnh chiêm bao mộng ảo của lớp thấp thỏi đầu tiên, thì con người mới đặng hưu trí, chơn như, nín nghỉ, làm kẻ ông già, làm người cao cả, không còn nói làm bậy bạ ác quấy uổng công nhọc sức.

24.10.16

Niềm vui học Pháp

Sống ở đời này, được gặp và học giáo pháp của đức Phật thì quả là một nhân duyên lớn. Điều ngày, ngày xưa, chính đức Phật cũng đã nói: học được Chánh Pháp là một niềm vui lớn, là một niềm vui trong sáng.

Kinh Người biết sống an lành - Bhaddekaratta Sutta

PTA: Kinh Người biết sống an lành là 1 trong 3 bản kinh quan trọng nhất mà các học viên đạo tràng Thiền Quang phải học. Nguyên tựa tiếng Pali là Bhaddekaratta Sutta, Kinh Trung bộ, số 131. Kinh này HT. Minh Châu dịch là kinh Nhất Dạ Hiền Giả, Thiền sư Nhất Hạnh dịch là kinh Người Biết Sống Một Mình. Nội dung chính của bản kinh là cần biết sống tỉnh thức và an lành trong từng phút giây, biết an trú trong hiện tại. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Kinh Nhứt Dạ Hiền Giả
Hòa Thượng Minh Châu dịch
Nguồn: Đại Tạng Kinh Việt Nam, Kinh Trung Bộ

Như vầy tôi nghe.
Một thời Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), Jetavana (Kỳ-đà lâm), tại tịnh xá ông Anathapindika (Cấp Cô Độc). Ở đấy Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo : “Này các Tỷ-kheo”. – “Thưa vâng, bạch Thế Tôn”. Các vị Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau :
– Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ thuyết giảng cho các Ông Nhứt dạ Hiền giả (Bhaddekaratta), tổng thuyết và biệt thuyết. Hãy nghe và suy nghiệm kỹ, Ta sẽ thuyết giảng.
– Thưa vâng, bạch Thế Tôn.
Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn giảng như sau :